ยางหลิงหลงไทร์เข้าร่วมกิจกรรมวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560

ยางหลิงหลงไทร์เข้าร่วมกิจกรรมวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560

Monday, Mar 6, 2017 0 comment(s)

เมื่อเร็วๆนี้ ยางหลิงหลงไทร์ นำโดย Mr.Li Zhi ผู้บริหารระดับสูง บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์หลิงหลงไทร์ เข้าร่วมพิธีเปิด “งานวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวเเทนจากภาครัฐเเละเอกชนทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ยางหลิงหลงไทร์เข้าร่วมกิจกรรมวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560

เมื่อเร็วๆนี้ ยางหลิงหลงไทร์ นำโดย Mr.Li Zhi ผู้บริหารระดับสูง บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์หลิงหลงไทร์ เข้าร่วมพิธีเปิด “งานวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวเเทนจากภาครัฐเเละเอกชนทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

โดยงานวันยางพาราเเละกาชาดในครั้งนี้ เป็นงานที่จัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมต่างๆ ที่ผลิตขึ้นจากยางพาราไทย ซึ่งยางหลิงหลงไทร์ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ผลิตจากยางพาราไทยเช่นกัน โดยมีฐานการผลิตที่ทันสมัย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดชลบุรี

Leave Your Comment