ในปี 2017 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลซานตง ประกาศว่ามีบริษัทยางเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ขึ้นอยู่ในรายชื่อแห่งความสำเร็จครั้งนี้

ในปี 2017 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลซานตง ประกาศว่ามีบริษัทยางเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ขึ้นอยู่ในรายชื่อแห่งความสำเร็จครั้งนี้

Monday, Jan 15, 2018 0 comment(s)

ประกาศจากสถาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลซานตงในปี 2017


         ในวันที่ 9 มกราคม 2018 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ  ได้มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2017 โดยบริษัทยางหลิงหลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรม ซึ่งเป็นบริษัทยางเพียงหนึ่งเดียวที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้


          บริษัทหลินหลงได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทยางรถยนต์หลินหลงได้รับรางวัลชนะเลิศจากทางสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลซานตง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์รวมถึงรางวัลความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ในครั้งนี้บริษัทยางหลินหลงได้สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีระบบใหม่ จึงทำให้ได้รับรางวัลในปีนี้


ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ

ห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพแห่งชาติ

ห้องปฏิบัติการด้านเสียงแห่งแรกในประเทศจีน

ห้องปฏิบัติการด้านความต้านทานล้อหมุน


หลายปีที่ผ่านมาบริษัทยางหลิงหลง ได้สร้างสรรค์และผลิตนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมากมายจนกลายเป็นหนึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการแข่งขันในด้านการตลาด อีกทั้งกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับยางหนึ่งเดียวในประเทศจีน และเตรียมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับโลก โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากองค์กรระดับโลก
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของไม่หยุดเพียงเท่านี้  หลินหลงดำเนินการวิจัยและเพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสู่ความเป็นหนึ่งในด้านนวัตกรรมยางLeave Your Comment